Godziny pracy

Świetlica szkolna dostosowuje godziny pracy do aktualnych potrzeb rodziców, na dany rok szkolny. Prosimy więc o przemyślane i konkretne określenie czasu, jakie dziecko będzie spędzało w świetlicy. Na deklaracjach obowiązkowo składanych u kierownika świetlicy należy podać konkretne dni i godziny w których uczeń powinien przebywać pod opieką świetlicy. Określenie w deklaracji przez rodzica czy opiekuna "w zależności od potrzeb" nie jest pomocne w ustalaniu harmonogramu zajęć i tworzeniu grup świetlicowych.

 

 Obecnie, po zebraniu Państwa deklaracji, świetlica jest czynna od 6:30 do 16:00

do góry