NASI NAUCZYCIELE W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

Edukacja wczesnoszkolna na rok szkolny 2022/2023:

1a - Ewelina Grosman

1b - Joanna Brachmańska

2a - Justyna Błaszczok

2b - Izabela Walska

3a - Anita Antonin

3b - Angelika Zając

Razem 6 oddziałów I bloku edukacyjnego

Gimnastyka korekcyjna -Barbara Milion,

Terapia Biofeedback i zajęcia SI -Celina Mamak

 

Nauczyciele klas IV-VIII wg przedmiotów nauczania na rok szkolny 2022/2023:


język polski: Mirela Pośpiech, Jadwiga Gomułka, Hanna Krzykała, Jolanta Sulska, Justyna Chrzan,


historia: Hanna Krzykała, Justyna Chrzan,

WOS -Hanna Krzykała,


język angielski: Marek Kolorz, Zofia Sobczyńska, Sabina Dzierżenga, Monika Koczy-Brachman

język niemiecki -Monika Folwarczny, Zofia Sobczyńska,

edukacja językowa - Monika Koczy-Brachman


matematyka: Bernadeta Polnik, Anna Topisz, Monika Janas,

fizyka -Bożena Kwaśny,

chemia -Aleksandra Tlon,


przyroda, biologia: Barbara Milion,


geografia: Anna Topisz,


muzyka: Dorota Dziewior,


plastyka: Joanna Huba,


technika: Ewa Krauspe,


informatyka: Rafał Pawłowski, Ewa Krauspe,

EDB -Hanna Krzykała, Marek Kolorz


wychowanie fizyczne: Michał Koczor, Dorota Dziewior, Jacek Sowa, Zbigniew Sławacki,

Edukacja szachowa - Jacek Stebel,

Edukacja plastyczna -Joanna Huba,

Edukacja muzyczna -Dorota Dziewior,

Doradztwo zawodowe - Michał Koczor,

Razem 11 oddziałów II bloku edukacyjnego

Pozostałe zajęcia:

wychowanie do życia w rodzinie: Barbara Milion,

religia: ks. Jakub Dudek, siostra Felicja (Elżbieta Pruszyńska),

Dodatkowe zajęcia z języka polskiego (Sztuka pisania) - Hanna Krzykała, Justyna Chrzan, Mirela Pośpiech i Jadwiga Gomułka,

Dodatkowe zajęcia z matematyki (Licz na siebie) - Anna Topisz, Bernadeta Polnik


zajęcia logopedyczne: Anita Antonin, Ewa Deninger,
zajęcia specjalistyczne: Celina Mamak, Angelika Zając, Ewelina Grosman

Pedagog szkolny: Celina Mamak

Psycholog szkolny: Vacat

Pedagog specjalny - Ewelina Grosman,

Świetlica szkolna: Justyna Błaszczok, Joanna Huba, Ewa Krauspe

Biblioteka szkolna: Ewa Deninger, Jolanta Sulska

Nauczyciele będą do Państwa dyspozycji w czasie planowych konsultacji tzw. godzin dostępności. Harmonogram zostanie przesłany na pocztę rodzica za pośrednictwem Librusa. 
W pilnych sprawach prosimy kontaktować się niezwłocznie w taki sposób, by nie wywoływać nauczyciela z lekcji. 

Na podobnych zasadach - w godzinach dostępności- nauczyciele będą do dyspozycji uczniów. Harmonogram zamieścimy na tablicy ogłoszeń w szkole. W związku z tym, że priorytetem dla szkoły są zajęcia edukacyjne, w przypadku zastępstw nauczycieli, mogą zaistnieć drobne zmiany. Prosimy w miarę możliwości umawiać się w tych godzinach z nauczycielem za pośrednictwem Librusa.

 

 

do góry