NOWY ZARZĄD RADY RODZICÓW

Skład Zarządu Rady Rodziców z roku szkolnego 2022/2023:

AGNIESZKA KĘDZIA - PRZEWODNICZĄCA RADY RODZICÓW

WACAT- ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEJ RADY RODZICÓW

HANNA KWIATOŃ - SEKRETARZ

ALEKSANDRA KOSUT - SKARBNIK

Do Komisji Rewizyjnej wybrano:

Krzysztof Chowaniec - PRZEWODNICZĄCY

Sebastian Kwaśny - CZŁONEK

Agnieszka Grajnej- CZŁONEK

Każda klasa w szkole ma swojego rodzica-delegata do PREZYDIUM RADY RODZICÓW. Poprzez niego należy kierować wszelkie ważne sprawy na zebrania PREZYDIUM. Osoba ta również przekaże Państwu najnowsze informacje i decyzje Rady Rodziców.

Ubezpieczenie z firmą InterRisk,  WARIANT II jest całkowicie dobrowolne.

do góry